Hijs- en hefmiddelen voor een acculaadstation

Bij het inrichten van een acculaadstation of een accuwisselplaats is het erg belangrijk om te kijken hoe er gewisseld gaat worden, dit is per type heftruck verschillend en er zijn tal van mogelijkheden beschikbaar. Laadstation denkt graag met u mee als het gaat om het selecteren van de juiste hijs en hefmiddelen, de keuze tussen het bovenlangs of zijdelings wisselen van de heftruckaccu wordt beslist door het merk en type heftruck. Laadstation ontwerpt / levert / onderhoud en keurt het volgende;

 • Hijstraverses (2 en 4 punts (bigbag))
 • Heftrucklepel traverse
 • Heftrucklepelschoen met wartelhaak
 • Elektro kettingtakels
 • Elektro staalkabeltakels
 • Enkelliggerkraanbanen
 • Kolomzwenkkranen
 • Wandzwenkkranen
 • Portaalkranen


Laadstation werkt hiermee samen met een EKH erkend bedrijf. Een EKH erkend bedrijf wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut, is ISO gecertificeerd, ondergaat steekproefsgewijs controle van zijn keurmeesters, werkt integer en is vakkundig. Wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van hun hijs en hefmiddelen, is in Nederland al lang verleden tijd. De overheid bemoeit zich niet meer met de details. Beperkte regelgeving is er nog wel,maar de verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven die de apparatuur gebruiken. Kortom: de zorgplicht ligt bij U! Het goede nieuws is dat u er wat ons betreft niet alleen voor staat.

Minimale overheidseisen? De overheidseisen met betrekking tot keuring en inspectie van hijs en hefmiddelen zijn minimaal. Ze vloeien voort uit de Arbowet en de machinerichtlijn:

 • In de door uw branche opgestelde arbocatalogus of in uw verplichte risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur.
 • Uw hijs en hefmiddelen moeten identificeerbaar en traceerbaar zijn.
 • Minimaal 1x per jaar moet u de apparatuur visueel laten inspecteren door een deskundige, de resultaten daarvan moeten worden vastgelegd.


Maar let op; de wet omschrijft niet precies wat een deskundige is. Bovendien is nog lang niet gezegd dat u zich aan de wet houdt als u die minimale eisen in acht neemt.U dient er immers voor te zorgen dat er bij eventule ongevallen " een gerechtvaardigd vermoeden is dat u alles heeft gedaan om de veiligheid te waarborgen". En dat wordt pas achteraf door de arbeidsinspectie en / of de rechter vastgesteld. De wetgever geeft niet aan wat u precies moet doen, maar zeker is wel dat u;  

 • 100 procent verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw mensen, dus ook als zij door een eigen falen of opzettelijk bij een bedrijfsongeval betrokken raken.
 • 100 procent verantwoordelijk bent voor een juist en veilig gebruik van uw hijs en hefmiddelen.
 • 100 procent verantwoordelijk bent voor correct onderhoud van die middelen.
 • 100 procent aansprakelijk bent voor schade of ongevallen als blijkt dat u onzorgvuldig of onverantwoordelijk met uw hijs en hefmiddelen omgaat.


Voldoen aan de puur wettelijke regels kan in veel gevallen volstrekt onvoldoende zijn. Laat u niet onaangenaam verrassen en zorg dat u uw zaken op orde heeft. Wij kunnen u hierover adviseren, onze adviseur komt geheel vrijblijvend bij u langs.