Trak air systeem / zuurcirculatie

Het tussendoor laden van open loodzuur traktiebatterijen, zonder dat hierop aansluitend een nalading plaatsvindt is niet toegestaan. Er is echter een uitzondering, namelijk een traktiebatterij die met trak air of zuurcirculatie is uitgevoerd en met de airmix lader (speciale lader met een luchtpomp). Bij dit systeem wordt er gedurende het laden lucht in de batterijcellen geblazen door een luchtpomp die zich in de lader bevindt. Door deze ingeblazen lucht ontstaat er plaatselijk een onderdruk in de batterijcellen, waardoor een circulatie van het elektroliet op gang komt. Hierdoor wordt het zware zuur gemengd, zoals dat normaal gesproken tijdens de nalading het geval zou zijn.

De trak air systemen geven in de praktijk de volgende voordelen:
a) De batterij mag met dit systeem tussenladingen ondergaan.
b) Het waterverbruik wordt drastisch terug gebracht.
c) De laadtijden kunnen ca 3 uur korter zijn dan normaal.
d) De batterij wordt minder warm tijdens de lading.

 

Op basis van bovenstaande voordelen zijn er enkele hoofdstromen in de inzet van trak air systemen, te weten:

a) De inzet van trak air systemen om tussenladingen te kunnen geven tijdens de pauzes of tijdens minder drukke uren.

De energie die bij deze tussenladingen wordt geladen kan later weer uit de batterij worden ontnomen en verlengd zo de inzettijd van de batterij. Hierdoor wordt (afhankelijk van de energiebalans tussen laden en ontladen) de inzet van wisselbatterijen in sommige gevallen onnodig. Duidelijk zal zijn dat de extra energie wel door de batterij moet worden geleverd en dus een deel is van de totale energiedoorzetting van de batterij. Als de batterij door tussenladingen en de verlengde inzet per dag overdreven gesteld dubbel zoveel energie levert, dan betekent dit ook een levensduur die de helft is. Het is ook daarom dat de garantie op de batterijen met zuurcirculatie korter is dan op de batterijen zonder zuurcirculatie.

b) De inzet van trak air batterijen vanwege het verminderd waterverbruik. Omdat het elektroliet meteen tijdens de lading wordt gemengd, kan de nalading kort zijn en wordt er minder water gesplitst en verdampt. De laadfactor bij airmix batterijen is 1,05. De airmix batterijen gebruiken dus veel minder water en de interval tussen het bijvullen van het water kan veel langer zijn. Dit kan per celtype berekend worden, het hangt af van het elektroliet reserve en van de celcapaciteit.

c) De laadtijden kunnen bijna 3 uur korter zijn waardoor er in sommige gevallen minder, of geen wisselbatterijen nodig zijn.

d) Door middel van dunne lansen welke ingebracht worden in de daarvoor prefab gemaakte gaten in de batterijceldeksel wordt tijdens het laden van de traktiebatterij de lucht erin gepompt. Deze lansen worden per batterijceltype op maat gemaakt om onder andere te voorkomen dat de lansen in de slibruimte van de batterijcel steken. Bovenop de batterijcel worden alle lansen doormiddel van hulpstukken aan elkaar verbonden en met een speciale luchtaansluiting in de batterijstekker verbonden aan de batterijlader.