Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat door een persoon wordt gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico's die de gezondheid of veiligheid bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in allerhande situaties toegepast. Voor tal van doeleinden zijn dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen in de handel. Dit kan varieren van de handschoen die gebruikt wordt voor het tuinieren tot een gelaatsmasker met filterbussen in de procesindustrie. Beschermingsmiddelen die niet in categorie 1 of drie vallen, zijn automatisch categorie 2 beschermingsmiddelen.  

Wat zegt de wet over persoonlijke beschermingsmiddelen

In de arbowet volgens artikel 3 en 4.4 is een hierarchie geregeld voor risico's op de werkplek waarin is vastgelegd dat een persoonlijk beschermingsmiddel in beginsel pas dan mag worden gebruikt op het moment dat het risico door andere (alternatieve) veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende kan worden beperkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingedeeld in drie categorieen waarbij onderscheid wordt gemaakt in aard en complexiteit van het beschermingsmiddel. Wat kan worden gedaan om te voorkomen dat persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.

Bij het gebruik van beschermingsmiddelen wordt verondersteld dat er geen mogelijkheden zijn om het personeel te beschermen tegen de invloeden van de werkzaamheden en de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodoende is het ook zaak zorg te dragen voor. Op veel plekken in de industrie komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vaak voor. Bijvoorbeeld in de chemie ter voorkoming van een contact met chemicalien. Vooral in situaties waarin personeel wordt blootgesteld aan een grote kans om in contact te komen met chemicalien neemt de druk toe op de werknemer om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. In veel gevallen gaat dit gepaard met het invoeren van een sanctiebeleid.