Een accuzuur bestendige vloer


Een groot deel van de milieurisico's vloeit voort uit het feit dat traktiebatterijen en semi traktiebatterijen zijn afgevuld met een sterk bodembelastende vloeistof, namelijk elektroliet. Door morsen / overkoken van de traktiebatterij / omvallen van de traktiebatterij / ongevallen / ontploffingen e.d. is het risico aanwezig dat elektroliet de grond, cq de bodem en / of het oppervlakte water verontreinigd. Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken zijn eenduidige bedieningsinstructies en gericht toezicht op bedrijfsmatige handelingen noodzakelijk. Personeel behoort te zijn geinstrueerd over hoe om te gaan met elektroliet en hoe te handelen bij calamiteiten met elektroliet (accuzuur) en in het gebruik van de middelen ter voorkoming van versprijding van vrijgekomen elektroliet.
In de milieuwetgeving (*NRB-Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) is het volgende vastgelegd dat;
A. vloeren van acculaadruimtes en acculaadplekken vloeistofdicht en elektrolietbestendig moeten zijn.
B. er geen rechtstreekse verbinding tussen afvoer van de acculaadruimte en het openbaar riool mag zijn.
Het aanwezig zijn van een vloeistofdichte vloer is op zichzelf nog geen garantie voor het voorkomen van bodemverontreiniging.

Let erop dat u kiest voor een accuzuurbestendige vloer en niet alleen een zuurbestendige vloer, onze adviseur kan u hierover meer vertellen.